ŠLEP SLUŽBA

U najkraćem roku možemo organizovati šlep koji zadovoljava potrebne zahteve.